Miljöpolicy

Hudläkarna värnar om miljön

Hudläkarna arbetar aktivt för att bidra till en långsiktig och hållbar miljö.

Detta gör vi genom att:
  • I det dagliga arbetet ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att vår miljöpåverkan minimeras.
  • Ta miljöhänsyn vid inköp av material, produkter och tjänster.
  • Sträva mot att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Följa de miljölagar, regler och krav som berör vår verksamhet.
  • Utveckla vår miljökompetens och vårt miljömedvetande.
  • Utvecklar rutiner för bästa hantering av avfallsprodukter från verksamheten.
  • Samarbeta med leverantörer och kunder för att minska vår miljöpåverkan.
  • Välja ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt.
  • Resa med kollektiva färdmedel vid tjänsteresor.