Personuppgiftspolicy

Hudläkarna värnar om dina personuppgifter

Personuppgiftspolicy


Grundläggande principer

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvar

Hudläkarna är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för de personuppgifter som vi hanterar.
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos Hudläkarna kan du vända dig till oss via e-post eller telefon.

Insamling av information

De flesta uppgifter vi har om dig får vi direkt från dig. Det rör sig om personnummer, telefonnummer, bostadsadress och kontaktuppgifter med mera. Vi hämtar också uppgifter från offentliga register för att komplettera och uppdatera informationen om dig, t ex folkbokföringen.

Cookies

En cookie-fil är en text som placeras i din dators, telefons eller surfplattas hårdvara, om du godkänner det. Hudläkarna använder cookie-filer för att bland annat erbjuda bättre funktionalitet och analysera trafik till webbplatsen. Du kan ange om du accepterar cookies i inställningarna för din webbläsare.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig och det som följer av lagstiftning.

Säkerhet

Hudläkarna skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Eftersom uppgift om dig kan vara en känslig personuppgift tar vi säkerhetsfrågor på stort allvar.
För det fall något inträffar som gör att information om dig hamnar i obehöriga händer, meddelar vi dig omedelbart.

Användning av informationen

Hudläkarna kommer aldrig att sända uppgifter om dig vidare till någon annan, annat än om detta följer av lagstiftning, eller om du uttalat ber oss att göra det.

Rättelse och insyn

Hudläkarna är beroende av att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig rättar vi den.
Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.