Hudläkarna i Linköping

Hudbristningar

Hudbristningar (striae)

Bristningar i huden uppstår av flera skäl, vanliga är viktförändringar och graviditet. Med fraktionell laser erbjuder vi en skonsam metod för att korrigera hudbristningar.

Lasern alstrar en energipuls som värmer upp vattnet i huden och då ”kokar” omgivande kollagen. Varje energipuls gör ett antal tunna hål som går ned i läderhuden och där koagulerar kollagenet i vart och ett av dem. Efter destruering av kollagenet sker en ny inläkning av nytt kollagen i dessa hål som ger en uppstramning av huden vilket minskar bristningen. I regel märker du ingen hudkvalitetsförbättring före den tredje behandlingen.

OBS! Kvalitetsförbättringen fortsätter i cirka ett halvår efter avslutad behandling! Som regel krävs 4–6 behandlingar. Beroende på lokal varierande intervall 3–6 veckor. Viss förbättring på kort sikt men full effekt först efter 6–9 månader.